Chřipka

Chřipka je náhle vzniklé virové vysoce nakažlivé onemocnění. Čas od nakažení do vypuknutí nemoci, se u chřipkového viru různí od 12 do 48 hodin. Víme, jak se proti tomuto onemocnění bránit? Jak mu předcházet a jak se s ním vypořádat?

Prevence

Především očkování na podzim. Očkovací látka se připravuje z aktuálně v populaci cirkulujících virů chřipky na doporučení Světové zdravotnické organizace (SZO) dle hlášení Národními referenčními laboratořemi. Doporučuje se očkovat osoby ohrožené komplikacemi chřipky – osoby starší 65 let i dříve, chronicky nemocné (astma, kardiovaskulární nemoci, metabolické poruchy, děti, mladiství)

V době epidemií vyvarovat se návštěv míst, kde je mnoho lidí, pít hodně tekutin, jíst ovoce, vitamíny.

Vyvarovat se stresů, nedostatku spánku apod.